Rupakot Samudayik Radio 96.6Mhz

रुपाकोट सामुदायिक रेडियो, खोटाङबाट सञ्चालित सामुदायिक रेडियो हो ! सामुदायिक रेदियोहरुमध्येकै नमुना रेडियोको रुपमा परिचित यो रेडियोको सम्पर्क ठेगाना :  Rupakot Radio 96.6 MHz Diktel-5, Khotang, Nepal Phone: +977-35-690604 / 420573 Email: rupakottoradio@gmail.com
प्रकाशित : 11:30 PM
,