रेडियो कार्यक्रम ५७ : चाटर्ड एकाउन्टेन्ट नबराज बुर्लाकोटीसँग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ता, साथमा साताभरिका खास आर्थिक समाचार

यो समय रेडियो कार्यक्रम अर्थ सरोकारको हो । अर्थ सरोकार रेडियो कार्यक्रम देशभरका डेढ सयबढी रेडियो स