Chiyabari FM 88.2 MHz

चियाबारी एफएम इलाम जिल्ला बाट प्रशारण हुने रेडियो हो । छोटो समयमा नै आफ्नो राम्रो छाप छोड्न सफल यो रेडियो पछिल्लो समय इलाममा धेरै सुनिने रेडियोहरुमै पर्छ । 
प्रकाशित : 2:14 AM