Tamang Radio (तामाङ रेडियो)

Tamang Radio (तामाङ रेडियो) तामाङ भाषाको पहिलो अनलाइन रेडियो हो । हिमालय फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो रेडियोले तामाङ भाषाका गीतहरु तथा देश भरका विभिन्न रेडियोहरुमा बज्ने तामाङ भाषाका कार्यक्रमहरु बजाउने गरेको छ ।    
प्रकाशित : 5:01 AM