Rai Radio राइ रेडियो

Rai Radio (राइ रेडियो) राइ भाषाको पहिलो अनलाइन रेडियो हो । हिमालय फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो रेडियोले राइ भाषाका गीतहरु तथा देश भरका विभिन्न रेडियोहरुमा बज्ने राइ भाषाका कार्यक्रमहरु बजाउने गरेको छ ।
प्रकाशित : 5:07 AM