देउडा रेडियो Deuda Radio

Deuda Radio (देउडा रेडियो) देउडा भाषाको पहिलो अनलाइन रेडियो हो । हिमालय फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो रेडियोले राइ देउडा गीतहरु बजाउने गरेको छ ।
प्रकाशित : 5:10 AM

recent